SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
18. Odluka o prestanku mirovanja mandata člana Županijske skupštine i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice člana Županijske skupšti
17. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih odbora osnovnih škola čiji je osnivač Primorsko-goranska županija
16. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsk
15. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Rijeci
14. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju temeljem Zakona o sp
13. Odluka o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za kreditno zaduženje Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije
12. Odluka o prihvaćanju Strategije neovisnog razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru (PIFC) u Republici Hrvatskoj za
11. Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana Primorsko-goranske županije
10. Odluka o izboru člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
9. Odluka o izboru zamjenika župana Primorsko- goranske županije
8. Odluka o razrješenju člana Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije
7. Odluka o razrješenju zamjenika župana Primorsko-goranske županije
6. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za »Vrh plaže Omorike« u Dramlju
5. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih odjela i službi u Primorsko-goranskoj županiji (pročišćeni tekst)
8. Ispravak Odluke o određivanju imena ulice na području Grada Rijeke
4. Odluka o osnovici za izračun plaća
2. Odluka o osnivanju proračunskog fonda za financiranje izgradnje objekata komunalne infrastrukture na području Općine Lopar
1. Odluka o prenamjeni i smanjenju »namjenskog povećanja cijene vode«
8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na klupama, prodaja putem pokretnih prodavač
7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima
6. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Ravna Gora
5. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
4. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sajmenom danu u Ravnoj Gori

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr