SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju odredbe članka 107. stavak 2. i članka 108. stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« 96/03), članka 26. stavak 1. i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2008. g. (»Službene novine« broj 50/07) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07) Županijska skupština je na sjednici od 21. veljače 2008. godine donijela

ODLUKU
o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva
za kreditno zaduženje Županijskoj upravi za ceste
Primorsko-goranske županije

I.

Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste Primorsko-goranske županije za kreditno zaduženje u iznosu od 30.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR, uvećano za kamate i naknadu kod »Privredne banke Zagreb« d.d.

II.

Daje se jamstvo »Privrednoj banci Zagreb« d.d. za osiguranje dugoročnog kredita iz točke 1. ovog Zaključka, čime se jamči povrat kredita koji Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije uzima pod sljedećim uvjetima:

- Iznos kredita: 30.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR uvećano za kamate i naknadu

- Namjena kredita: pripremni radovi i imovinsko-pravna priprema zemljišta II. i III. dionice županijske ceste Ž- 5025

- Rok vraćanja: 15 godina, 2 godine počeka (13 + 2)

- Otplata kredita: otplata glavnice u jednakim polugodišnjim ratama, obračun i plaćanje kamata mjesečno

- Nominalna kamatna stopa: promjenjiva, šestomjesečni EURIBOR + min. 2,00 p.p. godišnje

- Efektivna kamatna stopa: 6,86%

- Naknada za odobrenje kredita: 10.000,00 kuna, jednokratno unaprijed

- Metoda obračuna kamata: proporcionalna

- Iznos kamata: 17.465.994,87 kuna

- Instrumenti osiguranja kredita: jamstvo Primorsko- goranske županije; 2 mjenice; 2 zadužnice

III.

Ovlašćuje se Zlatko Komadina, župan Primorsko- goranske županije da potpiše odobreno jamstvo.

IV.

Obvezuje se Županijska uprava za ceste Primorsko- goranske županije da nakon sklapanja ugovora o kreditu dostavi Upravnom odjelu za proračun i financije jedan primjerak sklopljenog ugovora te nakon početka otplate kredita polugodišnje dostavlja izvješće o izvršenju obveza po navedenom ugovoru.

V.

Zadužuje se Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze da polugodišnje dostavlja Županijskom poglavarstvu ocjenu upotrebe sredstava kredita vezanih uz izdano jamstvo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/8

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 21. veljače 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=00001&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr