SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

1.

Na temelju članka 2, 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/ 00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. veljače 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o sajmenom danu
u Ravnoj Gori

Članak 1.

U Odluci o sajmenom danu u Ravnoj Gori (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/97) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Sajam će se organizirati na prostoru parkirališta i javne površine u Ulici I. G. Kovačića 178 u Ravnoj Gori.«

Članak 2.

U članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prodaja robe izvan prostora iz članka 1. stavak 2. ove Odluke nije dopuštena.«

Članak 3.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Obavljanje poslova održavanja prostora parkirališta i javne površine u Ulici I. G. Kovačića 178 u Ravnoj Gori sajmenim danom, održavanje reda na mjestima na kojima se obavlja prodaja robe na klupama i naplata zakupnine za navedeni prostor povjerava se Turmin-u d.o.o. za komunalne i poslovne djelatnosti Ravna Gora.

Naplata zakupnine za korištenje prostora iz prethodnog stavka vrši se sukladno članku 3. ove Odluke, uz izdavanje propisne uplatnice.

Prihodi zakupnine za korištenje prostora na kojima se obavlja prodaja robe na klupama pripadaju Turmin-u d.o.o. Ravna Gora, s time što je isti prihodovanim sredstvima dužan održavati red i čistoću predmetne javne površine kao i podmirivati sve troškove koji proizlaze iz obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka.«

Članak 4.

Članak 5. briše se.

Članak 6.

Dosadašnji članak 6. postaje člankom 5.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/08-01/11

Ur. broj: 2112/07-01-08-2

Ravna Gora, 18. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=51314&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr