SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija (»Narodne novine« broj 153/ 02), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i Odluke o sajmenom danu u Ravnoj Gori (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 9/97), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. veljače 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na klupama, prodaja putem
pokretnih prodavača i prodaja pomoću automata
izvan prodavaonica

Članak 1.

U Odluci o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe na klupama, prodaja putem pokretnih prodavača i prodaja pomoću automata izvan prodavaonica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/03) u članku 2. riječi »na prostoru uređenog parkirališta u Ulici I. G. Kovačića između kućnog broja 172 i 176« zamjenjuju se riječima »na prostoru parkirališta i javne površine u Ulici I. G. Kovačića 178«.

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Prodaja robe na klupama može se također obavljati prilikom održavanja priredbi i turističkih manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Općine Ravna Gora, na mjestima gdje se održavaju navedene manifestacije na području Općine Ravna Gora.«

Članak 3.

U članku 3. stavak 1. riječi »na prostoru uređenog parkirališta u Ulici I. G. Kovačića između kućnog broja 172 i 176« zamjenjuju se riječima »na prostoru parkirališta i javne površine u Ulici I. G. Kovačića 178«.

Članak 4.

U članku 3. stavak 3. podstavak a) iza riječi »- Ul. Kosa prije kbr. 2 i između kbr. 55 - 57« dodaju se riječi: »- Ul. Školska na proširenju - odvojku;«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama«« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 330-01/08-01/1

Ur. broj: 2112/07-01-08-3

Ravna Gora, 18. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=51314&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr