SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 11. stavak 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine« broj 163/03 i 94/04) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst, 35/07 i 43/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 21. veljače 2008. godine donijela je

ODLUKU
o dopuni Odluke o utvrđivanju trgovačkih društava
od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa
u obnašanju javnih dužnosti

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju trgovačkih društava od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju temeljem Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Službene novine« broj 41/04), u članku 1., iza točke 8. dodaje se točka 9. koja glasi:

»9. Veletržnica ribe Rijeka, d.o.o.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/10

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 21. veljače 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=00001&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr