SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

16.

Na temelju članka 50. st. 1. a u svezi s člankom 2. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03-pročišćeni tekst i 81/05) i članka 28. točka 10. podstavak 5. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćen tekst, 35/07 i 43/07) Županijska skupština na sjednici od 21. veljače 2008. godine donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o imenovanju članova školskih
(domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova
čiji je osnivač Primorsko-goranska županija

I.

U Odluci o imenovanju članova školskih (domskih) odbora srednjih škola i učeničkih domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija (»Službene novine« broj 28/05, 38/05, 4/06, 23/06, 39/06, 43/06, 55/06 - pročišćeni tekst, 24/07, 40/07, 43/07 i 50/07), u glavi I,

- točka 7. koja se odnosi na Gimnaziju Eugena Kumičića u Opatiji, riječi »Ivanka Škarić«, zamjenjuju se riječima »Mira Verunica«,

- točka 27. koja se odnosi na Glazbenu školu Ivana Matetića Ronjgova, Rijeka, riječi »Emilija Reljac-Fajs«, zamjenjuju se riječima »Ines Borčić«

- točka 9. koja se odnosi na Ugostiteljsku školu Opatija, riječi »Joško Topić«, zamjenjuju se riječima »Aldo Stipanov«

- točka 11. koja se odnosi na Srednju školu Markantuna de Dominisa Rab, riječi »Branka Staničić - Kuparić« zamjenjuje se riječima »Nada Dumičić«

- u glavi II.

- točka 4. koja se odnosi na Učenički dom Lovran, riječi »Snježana Višnjić«, zamjenjuju se riječima »Jasna Majić«

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Ivanka Škarić razrješava se članstva u Školskom odboru Gimnazije Eugen Kumičić u Opatiji, Emilija Reljac-Fajs razrješava se članstva u Školskom odboru Glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov u Rijeci, Joško Topić razrješava se članstva u Školskom odboru Ugostiteljske škole Opatija, Branka Staničić - Kuparić razrješava se članstva u Školskom odboru Srednje škole Markantuna de Dominisa Rab, Snježana

Višnjić razrješava se članstva u Domskom odboru Učeničkog doma Lovran.

III.

Novoimenovanim članovima Školskog odbora iz točke I. ove Odluke i to: Miri Verunica, Ines Borčić, Aldi Stipanovu, Nadi Dumičić i Jasni Mijić mandat traje do isteka mandata članova umjesto kojih su imenovani.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/14

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 21. veljače 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=00001&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr