SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
OPĆINA RAVNA GORA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

6.

Na temelju članka 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04), članka 18. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01, 12/06 i 16/06 - pročišćeni tekst) i članka 2. i 7. Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 8/04 i 8/05), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 18. veljače 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti
prijevoza pokojnika na području Općine Ravna Gora

Članak 1.

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Općine Ravna Gora daje se na vrijeme od 10 (deset) godina tvrtki MIR I SPOKOJ d. o. o. za pogrebne usluge, Vatrogasna ul. 14, 51314 Ravna Gora.

Članak 2.

Naknada za koncesiju utvrđuje se u visini od 1.200,00 EUR godišnje u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja računa.

Korisnik koncesije obvezan je naknadu iz stavka 1. ovog članka uplaćivati u tromjesečnim iznosima, sredinom svakog tromjesečja, u roku od 15 dana od dana ispostave računa u korist Proračuna Općine Ravna Gora.

Cijene za pružanje usluga obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke utvrđene su Troškovnikom usluga prijevoza pokojnika za područje Općine Ravna Gora od 7. 1. 2008. godine.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke predsjednik Općinskog poglavarstva Ravna Gora sklopit će s korisnikom koncesije ugovor o koncesiji.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze davatelja i korisnika koncesije.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/08-01/2

Ur. broj: 2112/07-01-08-3

Ravna Gora, 18. veljače 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE RAVNA GORA

Predsjednik
Jasna Škorić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=51314&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr