SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 5. Petak, 22. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

18.

Na temelju članka 6. stavak 3., a u svezi s člankom 7. stavak 1., podstavak 6. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 10/02, 155/ 02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 - pročišćeni tekst, 44/06 i 109/07), Županijska skupština na sjednici od 21. veljače 2008. godine donijela je

ODLUKU
o prestanku mirovanja mandata člana Županijske
skupštine i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice
člana Županijske skupštine

I.

Utvrđuje se da je dana 21. veljače 2008. godine prestalo mirovanje mandata člana Županijske skupštine IVANA KIRINA i da je zamjenica člana LJILJANA GAZDIĆ- KUHAR 20. studenoga 2007. godine, zbog smrti, prestala obnašati dužnost članice Županijske skupštine.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/08-02/15

Ur. broj: 2170/1-05-01/5-8-3

Rijeka, 21. veljače 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=543&mjesto=00001&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr