SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
62. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Pesja - Omišalj
61. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Pećine
60. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Grčevo
59. Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene - športsku luku Kantrida
58. Odluka o davanju odobrenja za čistu sječu šume u k.o. Kornić radi izgradnje crpne postaje Ponikve
57. Odluka o davanju odobrenja za čistu sječu šume u k.o. Gomirsko Vrbovsko i k.o. Osojnik radi izgradnje ceste Karlovac-Rijeka
56. II. izmjene i dopune Proračuna Primorsko-goranske županije za 2003. godinu
28. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove Narodna knjižnica Krk (pročišćeni tekst)
27. Odluka o uvjetima izdavanja suglasnosti gospodarskim subjektima za odvoz komunalnog otpada
26. Odluka o Detaljnom planu uređenja areala »Skomeršić« u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u Gradu Krku
25. Odluka o Detaljnom planu uređenja areala k.č. 3658 - Brusić u Gradu Krku
24. Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka
1. Ispravak Odluke o Urbanističkom planu uređenja naselja Krk
71. Odluka o Detaljnom planu uređenja radno-servisne zone na Rujevici
70. Izmjene i dopune Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001. - 2003. godine
69. Izmjene i dopune Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini o.š.
68. Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja osnovnih škola na području Grada Rijeke za 2003. godinu
67. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2003. godini
66. Izmjene i dopune Plana rasporeda sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2003. godini
65. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2003. godinu
64. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2003. godinu
63. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2003. godinu
62. Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rijeke za 2003. godinu
33. Odluka o izmjeni Odluke o izboru Odbora za informiranje, međuopćinsku i međunarodnu suradnju
32. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju Komisije za popis birača
11. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Brod Moravice za 2003. godinu
35. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju naknada predsjednika, vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Kl
34. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli stipendija učenicima, studentima i uspješnim sportašima
33. Odluka o izmjeni Pravilnika o plaćama
32. Izmjene Programa javnih potreba u oblasti gospodarstva, poduzetništva i poljoprivrede za 2003. godinu
31. Izmjene Programa javnih potreba u oblasti obrazovanja za 2003. godinu
30. Izmjene Programa javnih potreba u oblasti društvene brige o djeci predškolske dobi za 2003. godinu
29. Izmjene Programa javnih potreba u oblasti socijalne skrbi i zdravstva za 2003. godinu
28. Izmjene Programa javnih potreba u oblasti sporta za 2003. godinu
27. Izmjene Programa javnih potreba u oblasti kulture za 2003. godinu
26. Izmjena godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2003.
25. Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Klana za 2003. godinu
37. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
36. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
35. Odluka o izmjenama Odluke o zaduživanju Općine Kostrena radi izgradnje kapitalnog projekta polivalentne dvorane
34. Odluka o izmjenama Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Općini Kostrena za razdoblje od 2002. godine do 2005. god
33. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Kostrena za 2003. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr