SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
GRAD KRK
24

27.

Na temelju odredbe članka 19. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 106/03), odredbi članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. listopada 2003. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o uvjetima izdavanja suglasnosti gospodarskim
subjektima za odvoz komunalnog otpada

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se način i uvjeti izdavanja suglasnosti gospodarskim subjektima za odvoz komunalnog otpada.

Članak 2.

Gospodarski subjekt koji zatraži suglasnost za odvoz komunalnog otpada za registriranu djelatnost, uz zahtjev obvezan je priložiti građevnu dozvolu sa pripadajućim elaboratom za objekt/poslovni prostor u kojem će istu obavljati.

Članak 3.

Ukoliko se radi o prenamjeni poslovnog prostora u postojećoj veličini objekta, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti odgovarajući dokaz (skicu, ugovor o zakupu i sl.) iz čega se vidi veličina i namjena objekta.

U slučaju prenamjene prostora za obavljanje gospodarske djelatnosti koje stvaraju buku, štetne emisije i slično, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti građevnu dozvolu (odnosno izmjenu i dopunu građevne dozvole) za obavljanje predmetne djelatnosti.

Članak 4.

Suglasnost iz članka 2. i 3. ove Odluke izdaje Upravni odjel za komunalni sustav, a dostavlja se na znanje i pravnoj osobi zaduženoj za obavljanje djelatnosti odvoza i deponiranja otpada - isporučitelju komunalne usluge - TD Ponikve d.o.o. Krk, Vršanska 14.

Suglasnost iz članka 2. i 3. ove Odluke neće se izdati podnositelju zahtjeva koji nije podmirio svoje obveze prema Gradu Krku, te ukoliko nisu podmirene obveze za predmetni poslovni prostor za koji se suglasnost traži.

Članak 5.

Gradsko poglavarstvo Grada Krka može donijeti uputstva i upute za provedbu ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 372-05/03-01/16

Ur. broj: 2142/01-01-03-3

Krk, 24. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=51500&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr