SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
OPĆINA KOSTRENA
33

35.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02 i 20/02) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 23. listopada 2003.godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o zaduživanju Općine Kostrena radi
izgradnje kapitalnog projekta polivalentne dvorane

I.

Točka II. Odluke o zaduživanju Općine Kostrena radi izgradnje kapitalnog projekta polivalentne dvorane (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 20/02) (u nastavku: Odluka) mijenja se i glasi:

»Zaduženje iz točke I. realizirat će se dobivanjem kredita od Zagrebačke banke d.d. Zagreb, i označeni iznos predstavlja 50 0znosa ugovorenog Ugovorom o građenju polivalentne školsko-športske dvorane u Kostreni (Klasa: 404- 01/01-011/16, ur. broj: 2170-07-02-02-10) od 18. veljače 2002. godine zaključenog između Općine Kostrena kao naručitelja i »Radnik« d.d. Križevci kao izvođača radova.

II.

Točka III. Odluke mijenja se i glasi:

»Sredstva iz točke I. Odluke dobivaju se pod uvjetima iz prijedloga ugovora sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, a to su:

- redovna kamata u visini od 6,00 0odišnje - promjenljiva, obračunava se mjesečno, a naplaćuje polugodišnje

- interkalarna kamata 6,00 0odišnje promjenljiva, obračunava se i naplaćuje mjesečno

- naknada 0,500d iznosa odobrenog kredita za obradu zahtjeva - jednokratno

- rok vraćanja 6 (šest) godina od dana završetka građenja a najkasnije od 31. svibnja 2005. godine - u jednakim polugodišnjim ratama, ili drugačije prema potrebi, po srednjem tečaju HNB-a na dan otplate

- rok korištenja: najkasnije do 31. svibnja 2005. godine, korištenje je usklađeno s financijskim planom - prema ispostavljenim obračunskim situacijama, ili drugačije prema potrebi, po srednjem tečaju HNB-a na dan korištenja

- garancija plaćanja je založno pravo na nekretninama prema procijenjenoj vrijednosti imovine u omjeru 1:1.«.

III.

Točka IV. Odluke mijenja se i glasi:

»Od Vlade Republike Hrvatske zatražit će se izmjena Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje zbog stjecanja povoljnijih uvjeta kreditiranja.«.

IV.

Točka V. Odluke mijenja se i glasi:

»Po dobivanju izmijenjene Odluke o dobivanju suglasnosti, ugovor o zaduženju sklopit će Načelnik Općine Kostrena Miroslav Uljan.«.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o izmjenama Odluke o zaduživanju Općine Kostrena radi izgradnje kapitalnog projekta polivalentne dvorane (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 19/ 03).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-03-45

Kostrena, 23. listopada 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Ljubomir Paškvan, dipl. iur., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=51221&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr