SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
56

58.

Na temelju odredbe članka 47. stavka 2. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 52/90 - pročišćeni tekst, 5/ 91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/93 i 13/02) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj dana 23. listopada 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju odobrenja za čistu sječu šume u k.o. Kornić radi izgradnje crpne postaje Ponikve

Članak 1.

Odobrava se čista sječa šume u vlasništvu poduzeća Ponikve d.o.o., poduzeću »Ponikve« d.o.o. Krk, Vršanska 14, Krk, radi izgradnje pumpne stanice »Ponikve« (u daljnjem tekstu: Korisnik) u sustavu vodoopskrbe otoka Krka na nekretnini označenoj kao:

. z. č. 4022/11, u naravi šuma površine 10.000 m2, upisana u zemljišnoknjižni uložak br.: 813 k.o. Kornić.

Članak 2.

Korisnik je dužan u roku od 3 godine navedeno zemljište privesti namjeni u skladu sa člankom 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu sa člankom 2. ove Odluke, dužan je izvršiti pošumljavanje u roku od 18 mjeseci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/62

Ur. broj: 2170/01-92-01-03-3

Rijeka, 23. listopada 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=00001&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr