SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
GRAD KRK
24

24.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00 i 32/02) i članka 21. Statuta Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 19/01), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 24. listopada 2003. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru
Grada Krka

I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 6/03) u poglavlju I., točka 1, podtočka 1.2.2 mijenjaju se obuhvati Detaljnih planova uređenja, te sada glase:

- Detaljni plan uređenja dijela područja Lunte u Zonama 2, 18 i 19 u gradu Krku.

Zona obuhvata plana nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk - na području Lunte, unutar »Zona 2, 18 i 19«, koja je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk (»SN« PGŽ, broj 17/00 i 18/00 isp.) određena kao Zona rekreacije i obalnog pojasa s javnim parkovnim, ugostiteljskim, trgovačkim, kupališnim i rekreacijskim površinama. Područje obuhvaćeno Planom je neizgrađeno. Površina obuhvata DPU je približno: 3,6 ha teritorija i približno 1,5 ha akvatorija.

- Detaljni plan uređenja dijela područja Kartec u Zoni 20 u gradu Krku.

Zona obuhvata plana nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk - na području Lunte, unutar »Zona 20«, koja je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk ( »Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 17/00 i 18/00 isp.) određena kao Zona stanovanja. Područje obuhvaćeno Planom je neizgrađeno. Površina obuhvata DPU je približno: 58.000 m2.

- Detaljni plan uređenja dijela područja Kružnog toka i Ulice Slavka Nikolića u gradu Krku.

Zona obuhvata plana nalazi se unutar građevinskog područja naselja Krk - na području Lunte, unutar »Zona 18, 22, 36, 34 i 17«, koja je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk ( »Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 17/00 i 18/00 isp.) određena kao Zona stanovanja, mješovite namjene i zaštitnih zelenih površina. Područje obuhvaćeno Planom je neizgrađeno te urbano neregulirano i neuređeno. Površina obuhvata DPU je približno: 45.000 m2.

II.

U točki 2. podtočka 2.2. dopunjuje se popis Detaljnih planova uređenja koji će se raditi i mijenjati temeljem Programa mjera i to:

- Detaljni plan uređenja vlasničkog areala auto-kampa Bor u Krku na području Veliki Kartec.

Zona obuhvata plana nalazi se unutar zone 21 koja je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk pretpostavljena za izgradnju mješovite namjene sa sadržajima u funkciji ugostiteljstva, zabave, smještaja i stanovanja. Obuhvat plana iznosi približno 15.500 m2.

- Detaljni plan uređenja vlasničkog areala Juričić-Sudar u Krku na području Kartec

Zona obuhvata plana nalazi se unutar zone 21 koja je Urbanističkim planom uređenja naselja Krk pretpostavljena za izgradnju mješovite namjene sa sadržajima u funkciji ugostiteljstva, zabave, smještaja i stanovanja. Obuhvat plana iznosi približno 8000 m2.

III.

Izmjene i dopune Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Krka čuvaju se u pismohrani Grada Krka.

IV.

Ove Izmjene i dopune Programa mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 350-01/03-01/3

Ur. broj: 2142/01-01-03-6

Krk, 24. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivan Jurešić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=51500&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr