SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
GRAD RIJEKA
62

69.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2003. godini (»Narodne novine« broj 155/02) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 23. listopada 2003. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke za 2003. godinu

Članak 1.

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Rijeke za 2003. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 5/03) rashodi iz članka 1. stavka 2. Plana mijenjaju se i glase kako je iskazano u Prilogu koji čini sastavni dio ovih Izmjena i dopuna Plana.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/114

Ur. broj: 2170-01-10-03-3

Rijeka, 23. listopada 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

PLAN RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE
I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA
GRADA RIJEKE ZA 2003. GODINU

Redni broj

OSNOVNA ŠKOLA

NAMJENA

PLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE

DINAMIKA ULAGANJA

1.

OSNOVNE ŠKOLE
GRADA RIJEKE

plan nabave proizvedene
dugotrajne imovine

1.680.000,00

06-12/2003

 

 

 

1.680.000,00

 

UKUPNO SREDSTVA ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE
I DODATNA ULAGANJA
NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=51000&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr