SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 27. Petak, 31. listopada 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
56

57.

Na temelju odredbe članka 47. stavka 1. točke 2. i 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 52/90 pročišćeni tekst 5/91, 9/91, 61/91, 26/93, 76/93 i 13/02 ) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj dana 23. listopada 2003. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju odobrenja za čistu sječu šume
u k.o. Gomirsko Vrbovsko i k.o. Osojnik radi
izgradnje ceste Karlovac - Rijeka

Članak 1.

Odobrava se čista sječa šume u vlasništvu Republike Hrvatske, »Autocesti Rijeka - Zagreb« d.d., društvo za građenje i gospodarenje autocestom (u daljnjem tekstu: Korisnik), radi izgradnje ceste Karlovac - Rijeka, dionica Vrbovsko- Bosiljevo, putni prijelaz »Tuk-Cetin« na nekretninama označenim kao:

- dio kat. čestice 153/1 u površini od 254 m2 z.k.ul.399,

- dio kat. čestice 587/15 u površini od 1894 m2 , z.k.ul.399.

sve u k.o. Gomirsko-Vrbovsko

- dio kat. čestice 2048/3 u površini od 954 m2, z.k.ul.5,

- dio kat. čestice 2048/2 u površini od 2323 m2, z.k.ul.254,

- dio kat. čestice 2051, 2052, 2057 u površini od 3535 m2, z.k.ul.254,

sve u k.o. Osojnik

Članak 2.

Korisnik je dužan u roku od 3 godine navedeno zemljište privesti namjeni u skladu s člankom 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu sa člankom 2. ove Odluke, dužan je izvršiti pošumljavanje u roku od 18 mjeseci.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/03-02/63

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/3

Rijeka, 23. listopada 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

dr. sc. Miljenko Dorić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=43&mjesto=00001&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr