SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
211. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj
46. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja i određivanje naziva ulica i trgova
45. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za promet
44. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
43. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Odbora za sport, kulturu i obrazovanje
42. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Socijalnog vijeća
41. Odluka o pokretanju postupka stavljanja izvan snage dijela UPU naselja Cres – građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena – obuhvat budućeg UPU naselja Cres NA7
40. Rješenje o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića Girice
39. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra nekretnine pod oznakom č.zem. 10884/1 i 10884/2 k. o. Cres
38. Odluka o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa
37. Odluka o izmjenama Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa
36. Odluka o izdavanju službenog glasila Grada Cresa
35. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za suradnju s jedinicama lokalne samouprave
34. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Odbora za statutarno-pravna pitanja
33. Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Odbora za razvoj
77. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
76. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
75. Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
74. Odluka o dodjeli nagrade Grada Mali Lošinj
73. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
72. Odluka o donošenju Plana djelovanja Grada Malog Lošinja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
71. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu
70. I. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
69. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
68. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za 2021. godinu s Projekcijama za 2022. i 2023. godinu
60. Rješenje o imenovanju članova Komisije za imenovanje ulica i trgova
59. Rješenje o imenovanju članova Socijalnog vijeća
58. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj
57. I. Izmjene i dopune Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu
56. I. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
55. II. Izmjene i dopune Programa gospodarenja prostorom, imovinom i zaštite kulturne i sakralne baštine za 2021. godinu
54. II. izmjene i dopune Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2021. godinu
52. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice
35. Godišnji izvještaj o izvršenju Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu
34. Odluka o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
33. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
32. Izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
66. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji
59. Pravilnik o pravima iz službe službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr