SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

60.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 4. sjednici održanoj dana 14. listopada 2021. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

o imenovanju članova
Komisije za imenovanje ulica i trgova

I.

Imenuje se Komisija za imenovanje ulica i trgova u slijedećem sastavu:

1. Neven Pavelić, za predsjednika,

2. Miljenko Žanić, za člana,

3. Fedor Mudrovčić, za člana,

4. Alen Bruketa, za člana,

5. Dijana Knez, za člana.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/21-50/6

Ur.broj:2107/02-01-21-5

Novi Vinodolski, 14. listopada 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=51250&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr