SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

46.

Na temelju članka 45. Statuta Grada Cresa („Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), članka 35. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko goranske županije“ br. 11/18 i 8/21) i članka 5. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 25/21) , Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. listopada 2021. godine, donijelo je sljedeće

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
I ODREĐIVANJE NAZIVA ULICA I TRGOVA

I.

U Odbor za dodjelu javnih priznanja i određivanje naziva ulica i trgova imenuju se:

1. Robert Kučić, za predsjednika,

2. Ana Brizar, za članicu,

3. Egidio Sepčić, za člana,

4. Jelena Šćedrov Dlačić, za članicu,

5. Tanja Stanša, za članicu.

II.

Odbor za dodjelu javnih priznanja obavlja poslove u skladu s člankom 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Cresa i člankom 5. Odluke o osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Cresa.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 021-05/21-1/15

URBROJ:2213/02-01-21-2

Cres, 28. listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr