SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD CRES

36.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09, 13/14, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. listopada 2021. donosi sljedeću

ODLUKU

o izdavanju službenog glasila Grada Cresa

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se izdavanje službenog glasila Grada Cresa, način izdavanja te sastav i obveze uredništva.

Članak 2.

Naziv službenog glasila Grada Cresa je „Službene novine Grada Cresa“ (u daljnjem tekstu; „Službene novine“).

Članak 3.

U „Službenim novinama“ objavljuju se svi opći akti koji sukladno zakonskim propisima moraju biti objavljeni u službenom glasilu, odluke i drugi akti Gradskog vijeća i Gradonačelnika za koje Gradsko vijeće ili Gradonačelnik odrede da se objave, te ostali akti čije je objavljivanje obvezno prema zakonu, podzakonskim aktima ili aktima koje je donijelo Gradsko vijeće.

Članak 5.

Uređivanje i izdavanje, sadržajnu koncepciju i druga pitanja od značaja za objavljivanje akata gradskih tijela prati, razmatra i usmjerava uredništvo „Službenih novina“.

Uredništvo čine tri člana, i to Gradonačelnik, Pročelnik Upravnog odjela za opće i pravne poslove i Voditelj Odsjeka za stručne poslove Gradonačelnika.

Glavni i odgovorni urednik „Službenih novina“ je Gradonačelnik.

Sjedište uredništva je u sjedištu Grada Cresa, Cres, Creskog statuta 15.

Članak 6.

„Službene novine“ se obvezno izdaju nakon svake sjednice Gradskog vijeća.

Akti koje donosi Gradsko vijeće objavljuju se u pravilu u prvom narednom broju „Službenih novina“ koji se izdaje u roku od 8 (osam) radnih dana od dana održavanja sjednice Gradskog vijeća.

Ostali akti se objavljuju na temelju naloga tijela koje ga je donijelo, a o danu objave odluku donosi glavni i odgovorni urednik.

Članak 7.

Akti i drugi tekstovi objavljuju se u „Službenim novinama“ na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Članak 8.

„Službene novine“ se objavljuju u digitalnom obliku na mrežnoj stranici Grada Cresa.

Članak 9.

Sredstva za izdavanje „Službenih novina“ osiguravaju se u proračunu Grada Cresa.

Članak 10.

Administrativne i tehničke poslove oko objavljivanja i izdavanja „Službenih novina“ obavlja Upravni odjel za opće i pravne poslove.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine, a objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 008-01/21-1/5

URBROJ:2213/02-01-21-3

Cres, 28. listopada 2021.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica

Natalija Marelić Tumaliuan, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10002&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr