SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD NOVI VINODOLSKI

52.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski ('Sl. novine PGŽ' br. 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 4. sjednici održanoj dana 14. listopada 2021. godine donosi

ODLUKU

o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice

Članak 1.

Donosi se Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice ('Sl. novine PGŽ' br. 34/20).

Članak 2.

U članku 4. iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

'Razlog za izradu plana je i promjena trasa i mjesta ispuštanja dijela sustava oborinske odvodnje u području luke.'

Članak 3

U članku 8, iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

'Grafički dio Plana se izrađuje na homogeniziranoj katastarskoj podlozi i u službenoj kartografskoj projekciji HTRS96/TM u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja ('Narodne novine' broj 115/15). Homogenizacijom se katastarski plan katastra zemljišta dovodi u službeni referentni sustav te se poboljšava njegova položajna i geometrijska točnost u odnosu na stanje u naravi, bez izmjene stanja katastarskih podataka u pravnom smislu.

Pri izradi grafičkog dijela Plana provest će se usklađenje razgraničenja namjena površina iz važećeg Plana s obzirom na izmjene u katastarskoj podlozi koje su posljedica provedenog postupka homogenizacije.'

Članak 4.

Ova Odluka dostavlja se javnopravnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima, navedenim u članku 10. Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice (Sl. novine PGŽ br. 34/20).

Javnopravna tijela trebaju se očitovati u roku i pod uvjetima navedenim u članku 11. Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja centra Klenovice (Sl. novine PGŽ br. 34/20).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-02/20-20/4

URBROJ: 2107/02-01-21-5

Novi Vinodolski, 14. listopada 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=51250&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr