SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
GRAD MALI LOŠINJ

73.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 32/09, 10/13, 24/17, 9/18 i 9/21) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 28. listopada 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu („Službene novine Primorsko-goranske županije“ br. 44/20 i 9/21), dodaje se novi članak 16a koji glasi:

„Kapitalni projekt K100001 „Izgradnja sportske dvorane“ u okviru programa 9001 Razvoj sporta i rekreacije planira se u projekciji proračuna za 2022.godinu u vrijednosti od 3.000.000,00 kn, te u projekciji proračuna za 2023. godinu u vrijednosti od 3.500.000,00 kn.

Rashodi za kapitalni projekt K100002 „Sortirnica“ u okviru programa 3006 Gradnja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za koji je osigurano sufinanciranje temeljem zaključenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, osigurano su(financiranje) iz fondova europske unije, izvršavat će se u 2021.godini do visine planiranih proračunskih sredstava. Preostali rashodi do visine ukupnih troškova projekta bit će planirani Proračunom Grada Malog Lošinja za 2022. i projekcijama za razdoblje 2023.-2024.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2021. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 400-08/21-01/06

URBROJ: 2213/01-01-21-15

Mali Lošinj, 28. listopada 2021.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Dubravko Devčić, dr. med. vet., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=10005&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr