SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 25. Petak, 29. listopada 2021.
OPĆINA LOPAR

34.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.) i članka 19. Statuta Općine Lopar („Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj 5/21.), Općinsko vijeće Općine Lopar, na 2. sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli rezultata za 2020. godinu

Članak 1.

Izvršenjem Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2020. godinu, utvrđen je slijedeći rezultat poslovanja:

1. Višak prihoda poslovanja =1,878.183,88 kn

2. Manjak prihoda od nefinancijske

imovine =4,984.115,59 kn

3. Višak primitaka od financijske imovine

i obaveza =2,205.839,89 kn

UKUPAN REZULTAT (1-2+3)

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA: =900.091,82 kn

Članak 2.

Utvrđeni manjak prihoda i primitaka poslovanja za 2020. Godinu iznosi =900.091,82 kn, što s prenesenim manjkom iz prethodnog razdoblja u iznosu od =482.182,93 kn ukupno iznosi =1,382.274,75 kn.

Članak 3.

Ukupni manjak u iznosu od =1,382.274,75 kn raspoređuju se za pokriće u slijedećem razdoblju u iznosu od =1,382.082,28 (Općina Lopar), te u iznosu od =192,47 kn (Centar za kulturu Lopar) iz općih prihoda i primitaka.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 011-03/21-01/03

URBROJ: 2169/02-01-21-05

Lopar, 19. kolovoza 2021.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2196&mjesto=51281&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr