SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
41. Odluka o I. Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Dječji vrtić u Delnicama
40. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I-VI 2014.
58. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Grada Malog Lošinja u 2014. godini
57. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Grada Malog Lošinja u 2014. godini
56. Pravilnik o načinu dodjele i korištenju sredstava potpora za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo
55. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
54. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
53. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2014.-2016. godine
52. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu
51. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu
50. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Malog Lošinja za 2014. godinu
47. Odluka o Izmjenama Odluke o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novog Vinodolskog
59. Javna rasprava o prijedlogu UPU 8 - Kampor i UPU 9 - Kampor
18. Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika
17. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Lopar
40. Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R22, O2)
39. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji
38. Odluka o izradi II. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
37. Statutarna Odluka o osnivanju Mjesnog odbora Mihotići i dopuni Statuta Općine Matulji
36. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu
51. Odluka o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
50. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj
49. Odluka o zakupu poslovnog prostora
48. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja 5 - kamp Pušća
47. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Omišalj za 2014. godinu
26. Odluka o imenovanju člana Upravnog vijeća Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu Primorsko-goranske županije
25. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ravna Gora za 2014. godinu
27. Izmjene i dopune Odluke o komunalnoj naknadi Općine Vrbnik
26. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu Općine Vrbnik
25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Vrbnik za 2013. godinu
24. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik
23. Odluka o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Komunalnom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o. za komunalne djelatnosti Krk, Varšanska 14
22. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
21. Odluka Ur. broj: 2142-07-03-14-1
20. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj
19. Odluka o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj - lipanj 2014. godine u Općini Vrbnik
18. Odluka o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2. i 3. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu za siječanj - lipanj 2014. godine u Općini Vrbnik
17. Odluka o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine
16. Izvršenje Programa javnih potreba na području društvene brige o djeci, sporta i socijalne skrbi za razdoblje siječanj - lipanj 2014. godine u Općini Vrbnik
15. Izvještaj o izvršenju Proračuna

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr