SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA VRBNIK

22.

Na temelju članka 103. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 143/13 i 92/14) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 9. sjednici održanoj 1. listopada 2014. god. donosi

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra na nekretnini oznake k.č. 912/4 - upisane u vlastovnici kao javno dobro-putevi, u zk. ul.: 9207 k.o. Vrbnik, površine 478 m2, oznake zemljišta neplodno.

Članak 2.

Općinski sud u Krku kao nadležni zemljišnoknjižni sud provest će ovu Odluku u zemljišnoj knjizi na način da će na nekretnini iz članka 1. ove Odluke izvrši upis prava vlasništva na ime i u korist Općine Vrbnik (OIB:80254949848) sa sjedištem u Vrbniku, Trg škujica 7.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«. Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o gubitku statusa javnog dobra objavljena u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, broj 8 od 13.ožujka 2012.

Klasa: 021-06/14-01/07

Ur. broj: 2142-07-03-14-1

Vrbnik, 1. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51516&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr