SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA MATULJI

39.

Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj: 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/ 09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/ 13) i članka 32. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 26/09, 38/09, 8/13 i 17/ 14), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2014. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima na području Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/11 i 8/13) članku 2. stavku 1. točka 2. mijenja se i glasi:

» 2. održavanje čistoće javnih površina, izuzev u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.«

U istom članku točka 3. briše se, a dosadašnje točke 4. do 9. postaju točke 3. do 8.

U istom članku stavku 2. riječ »ovog« zamjenjuje se riječju »prethodnog«.

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. točki 1. riječ »Opatija« zamjenjuje se riječju »Jurdani«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. i stavku 2. riječ »Opatija« zamjenjuje se riječju »Jurdani«.

U istom članku stavku 1. alineja 1. briše se, a alineja 2. mijenja se i glasi:

»- održavanje čistoće javnih površina izuzev u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada.«

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćni tekst Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Matulji.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/14-01/14

Ur. broj: 2156-04-01-14-1

Matulji, 25. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Slobodan Juračić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51211&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr