SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA VRBNIK

24.

Na temelju članka 10. stavak 1. i članka 20. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10) te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13 ) Općin

sko vijeće Općine Vrbnik na 9. sjednici održanoj dana 1. listopada 2014. godine donosi:

ODLUKU
Dopuni ODLUKE o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom
odjelu Općine Vrbnik

Članak 1.

U članku 1. stavku 1. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije«, broj 52/10) dodaje se:

»Viši stručni suradnik II - Viši stručni suradnik za prijavu na EU natječaje i natječaje ministarstava i Primorsko-goranske županije« 1,50

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/14-01/1

Ur. broj: 2142-07-14-03-1

Vrbnik, 1. listopada 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51516&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr