SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
2. Odluka o imenovanju ravnatelja Narodne knjižnice »Ivan Žagar« Čabar
4. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora
3. Izmjene Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika
2. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja turističke zone Uvala Scott - UPU 6
3. Javni poziv za provedbu postupka ozakonjenja zgrada na području Grada Novog Vinodolskog
2. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Novog Vinodolskog za 2012. godinu
5. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja Dobreć (uključivo namjene T2 i R7) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica (UPU 5)
2. Prethodna rasprava o nacrtu prijedloga
5. Plan prijma u službu Grada Vrbovskog za 2012. godinu
4. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini
3. I. Izmjene i dopune Programa građenja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Vrbovskog za 2012. godinu
2. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za popise birača
1. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice »Ivana Gorana Kovačića« Vrbovsko
1. Plan prijma u službu Općine Dobrinj u 2012. godini
2. Plan prijma u službu za 2012. godinu
3. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU turističke i sportske zone Livačina
2. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Lopar
1. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lopar
1. Javna rasprava o Prijedlogu Detaljnog plana uređenja naselja Lovranska Draga
5. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu
4. I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
3. Odluka o usklađenosti teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških ekplozija grada Opatije, općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga (područje
2. Odluka o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
1. Ponovna javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja 4 - Voz-Peškera

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr