SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
OPĆINA DOBRINJ

1.

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 86/08 i 61/11) i članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09) Općinski načelnik Općine Dobrinj, dana 12. siječnja 2012. godine, utvrdio je

PLAN
prijma u službu za Općinu Dobrinj u 2012. godini

Članak 1.

Plan prijma u službu odnosi se na Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj.

Članak 2.

Plan prijma utvrđuje se za 2012. godinu (kratkoročni plan).

Članak 3.

Stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu na dan 31. prosinca 2011. godine, potreban broj službenika na neodređeno vrijeme te potreban broj službenika na određeno vrijeme i vježbenika naveden je u tablici, koja je sastavni dio ovoga Plana.

Članak 4.

Radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu popunjavaju se u skladu s osiguranim financijskim sredstvima temeljem rješenja pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Plan prijma u Jedinstveni upravni odjel Općine Dobrinj u 2012. godini stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/12-32/1

Ur. broj: 2142-04-02-12-6

Dobrinj, 12. siječnja 2012.

Općinski načelnik Općine Dobrinj

Neven Komadina v. r.

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2012. GODINU

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51514&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr