SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
OPĆINA KOSTRENA

2.

Na temelju članka 10. stavak 2. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08, 61/11) i članka 44. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09), a u suglasju s Proračunom Općine Kostrena za razdoblje 2012.-2014.godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/11), Općinski načelnik na sjednici održanoj 24. siječnja 2012. godine, utvrđuje

PLAN PRIJMA
u službu za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom prijma u službu za 2012. godinu (u nastavku: Plan) utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Općine Kostrena i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, a za 2012. godinu.

Članak 2.

Broj ustrojenih radnih mjesta i potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme, utvrđen sukladno Pravilniku o unutarnjem redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/10) te stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta iskazani su u tablici u privitku koja čini sastavni dio ovog Plana.

Članak 3.

Ovaj Plan objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i na web stranici Općine Kostrena.

Klasa: 022-06/12-01/2

Ur. broj: 2170-07-03-12-50

Kostrena, 24. siječnja 2012.

Općinski načelnik

Miroslav Uljan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51221&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr