SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
GRAD VRBOVSKO

4.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11 i 130/11) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 31/09 i 43/10), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na 26. sjednici održanoj 2. veljače 2012. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

Ovim se Planom gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodne usluge Komunalca d.o.o., Željeznička 1A, Vrbovsko prema njegovom planu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovoga Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Gradnja građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se u 2012. godini u procijenjenom iznosu od 840.000,00 (slovima:osamstočetrdesettisuća) kuna.

Članak 3.

Na području Grada Vrbovskog u 2012. godini financirat će se gradnja sljedećih građevina za javnu vodoopskrbu, te javnu odvodnju, kako slijedi:

A) Javna vodoopskrba

JAVNA VODOOPSKRBA PLAN

-OPIS RADOVA


Izgradnja i rekonstrukcija po planu
Komunalca d.o.o. Vrbovsko

-dovršenje vodovoda u Gomirju,
Zelići - Kovačevići- Luke 160.000,00

-izrada vodovodnog odvojka
u naselju Mali Jadrč - Blaževići 80.000,00

-prespoj vodovodne mreže
u Dragi Lukovdolskoj 80.000,00

-zamjena popravak i postava novih
hidranata na području Grada Vrbovskog 70.000,00

-izrada vodovodnih priključaka na Stubici 25.000,00

-ugradnja redukcijskog ventila
za naselja Musulini i Radoševići 25.000,00

-izrada hidroforskih stanica 50.000,00

-izrada projektne dokumentaciju
vodospreme Senjsko 200.000,00


UKUPNO: 690.000,00

B) Javna odvodnja

JAVNA ODVODNJA PLAN
- OPIS RADOVA


-projektna dokumentacija - gradska
kanalizacija i pročistač 150.000,00


UKUPNO: 150.000,00

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

A) Javna vodopskrba

IZVORI FINANCIRANJA IZNOS


-prihod od komunalnog doprinosa 0,00

-prihod od sredstava Proračuna grada 0,00

-prihod od šumskog doprinosa 0,00

-Hrvatske vode 190.000,00

-Primorsko - goranska županija -
poboljšanje vodoopskrbe 200.000,00

-Ministarstvo regionalnog razvoja 300.000,00


UKUPNO: 690.000,00

B) Javna odvodnja

IZVORI FINANCIRANJA IZNOS


-prihod od komunalnog doprinosa 0,00

-prihod od sredstava Proračuna grada 0,00

-prihod od šumskog doprinosa 140.000,00

-Hrvatske vode 10.000,00


UKUPNO: 150.000,00

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/12-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/12-1

Vrbovsko, 2. veljače 2012.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Dražen Mufić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51326&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr