SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

5.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 2. veljače 2012., donosi

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2012. godinu(u daljnjem tekstu: Plan) utvrđujese godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

U 2012. godini financirati će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Mošćenička Dragau ukupnom procijenjenom iznosu od 302.000,00 kuna, i to kako slijedi:

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovog članka financirat će se iz izvora i u iznosima kako slijedi:

7. ostali izvorni prihodi - 230.000,00 kn

8. prihodi od prodaje nefinancijske imovine - 70.000,00 kn

9. koncesije dimnjačari - 2.000,00 kn

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/12-01/01

Ur. broj: 2156/03-12-1

Mošćenička Draga, 2. veljače 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik

Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51417&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr