SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
OPĆINA LOPAR

1.

Na temelju članka 28. stavka 1. alineja 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), i članka 32. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 27/09, 35/09) te izdane suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje Klasa: 810-03/11-04/06, Urbroj: 543-12-01-11-4 od 22. studenog 2011. godine) Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj dana 30. siječnja 2012. godine, donosi

ODLUKU
o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa
i velikih nesreća za područje Općine Lopar

Članak 1.

Donosi se Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Lopar.

Članak 2.

Procjena iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio Odluke i ne objavljuje se.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/12-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/12-01

Lopar, 30. siječnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51281&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr