SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 3. Utorak, 7. veljače 2012.
GRAD VRBOVSKO

5.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08) gradonačelnik Grada Vrbovskog, donosi

PLAN PRIJMA
u službu Grada Vrbovskog za 2012. godinu

I.

Ovim Planom prijma u službu (kratkoročni plan) utvrđuje se prijam službenika i namještenika u službu Grada Vrbovskog u 2012. godini.

II.

Plan prijma u službu u Grada Vrbovskog sadrži:

-stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima Grada Vrbovskog,

-potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme.

III.

U upravnim tijelima Grada Vrbovskog na dan 1. siječnja 2012. godine zaposleno je:

-11 službenika

-15 namještenika.

U upravnim tijelima nije postignuta razmjerna zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine koji prema popisu stanovnika iz 2001. godine čine 36,23% od ukupnog broja stanovnika, jer je zaposleno 7 odnosno 26,92 % zaposlenika srpske nacionalnosti.

IV.

U gradskim tijelima temeljem planiranih sredstava u Proračunu Grada Vrbovskog za 2012. godinu i Pravilnikom o unutarnjem redu gradske uprave Grada Vrbovskog KLASA: 023-01/10-01-1 URBROJ: 2193-01-02/10-1 od 16. rujna 2010. godine sistematiziranih radnih mjesta, u 2012. godini ne planira se prijam novih službenika ili namještenika, jer su popunjena sva sistematizirana radna mjesta.

VI.

Plan prijma u službu stupa na snagu danom nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-01/12-01-1

Ur. broj: 2193-01-02/12-1

Vrbovsko, 30. siječnja 2012.

GRADONAČELNIK

Željko Mirković, dipl. polit., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=766&mjesto=51326&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr