SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
3. Ispravak Programa javnih potreba Primorsko- goranske županije za 2012. godinu (odgoj i obrazovanje, kultura, sport i tehnička kultura)
2. Ispravak odluke o razrješenju članice Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju
4. Odluka o donošenju II. Izmjenen i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bakra
3. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Bakra za 2012. godinu
3. Ispravak Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
2. Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Grada Crikvenice
1. Plan prijma u službu za 2012. godinu
1. Plan prijma u službu JUO-a Grada Delnica
7. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Grad Kastav
6. Odluka o ustrojavanju Postrojbe civilne zaštite na području Grada Kastva
5. Odluka o imenovanju Zapovjedništva Civilne zaštite Grada Kastva
4. Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kastva
3. Odluka o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Kastva
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Kastva za 2012. godinu
1. Odluka o komunalnom doprinosu
1. Program poticanja zapošljavanja i razvoja tradicionalnih obrta na području grada Malog Lošinja za 2012.
4. Plan prijma u službu za 2012. godinu
3. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području grada Rijeke
2. Ugovor o financiranju izrade Detaljnog plana uređenja stambenog područja Drenova - Bok
1. Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2012. godinu
4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji
3. Odluka o usklađenosti teksta Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija grada Opatije, općina Lovran, Matulji i Mošćenička Draga (područje »Liburnije«)
2. Odluka Ur. broj: 2156-04/12-2
1. Odluka o dodjeli Nagrade Općine Matulji za 2012. godinu
1. Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Općinu Mošćenička Draga u 2012. godini
1. Plan prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2012. godinu
1. Plan prijma u službu za Općinu Skrad u 2012. godini
19. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
18. Odluka o prihvaćanju Programa za realizaciju djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Novi Vinodolski, na području Vinodolske općine
17. Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika Vinodolske općine
16. Odluka o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za području Vinodolske općine
15. Odluka o izmjeni i dopuni ODLUKE O MJERILIMA za osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe na području Vinodolske općine za 2012. godinu
14. Odluka o imenovanju RAVNATELJICE USTANOVE Dječji vrtić »Cvrčak i mrav«
13. Plan malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2012. godinu
12. Plan javne nabave Vinodolske općine za 2012. godinu
11. Odluka o uporabi dijela sredstava komunalne naknade za vatrogastvo u 2012. godini
10. Godišnji Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu na području Vinodolske općine
9. Godišnji Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2012. godinu
8. IV. Izmjene i dopune Plana malih nabava, bagatelne nabave procijenjene vrijednosti do 70.000,00 kuna za 2011. godinu
7. IV. Izmjena i dopuna Plana javne nabave Vinodolske općine za 2011. godinu
6. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite u Općini Vinodolskoj za 2011.
5. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu Vinodolske općine u 2011. godini
4. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom obrazovanju i srednjoškolskom obrazovanju Vinodolske općine za 2011. godinu
3. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti kulture u Općini Vinodolskoj za 2011. godinu
2. I. Izmjene Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu na području Vinodolske općine
1. I. Izmjene i dopune Godišnjeg programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
1. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne sanitarne odvodnje

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr