SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

10.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 (Uredba) i 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici Općinskog vijeća održanoj 19. prosinca 2011. godine donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM GRADNJE
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu na području Vinodoske općine

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Vinodolske općine za 2012. godinu. Ovaj program sadrži opis poslova s procjenom troškova gradnje objekata komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Sredstva u iznosu od 6.810.725,78 kuna osiguravaju se iz slijedećih prihoda:

. komunalni doprinos 1.000.000,00 kuna

. kapitalne potpore PGŽ 300.000,00 kuna

. kredit od tuzemnih kreditnih

institucija 5.510.725,78 kuna


Ukupno: 6.810.725,78 kuna

Članak 3.

Sredstva za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture u iznosu od 6.810.725,78 kuna namijenjena su za:

. kanalizacija Bribir 3.621.993,00 kuna

. kanalizacija Tribalj 770.000,00 kuna

. plinovod, vodovod, kanalizacija 1.118.732,78 kuna

. izgradnja-proširenje javne rasvjete 70.000,00 kuna

. ostala nematerijalna imovina 500.000,00 kuna

. Kaštel Drivenik 430.000,00 kuna

. Dodatna ulaganja na građevinskim

objektima (Kuća Klović) 300.000,00 kuna


Ukupno: 6.810.725,78 kuna

Članak 4.

Raspored i namjena sredstava gradnje komunalne infrastrukture određuju se ovim Programom, a dinamiku i terminski plan izvođenja radova određuje Načelnik općine.

Članak 5.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-05

Bribir, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr