SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

13.

Na temelju članka 18. Odluke Općinskog vijeća o utvrđivanju kriterija i mjerila za nabave ukupne vrijednosti do 70.000,00 kuna, sukladno članku 129. stavak (2) Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 110/07 i 125/08), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na svojoj 15. sjednici u nastavku održanoj 21. prosinca 2011. godine donijelo je

PLAN MALIH NABAVA, BAGATELNE NABAVE
PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI
DO 70.000,00 KN ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom malih nabava - Bn Vinodolske općine za 2012. godinu (u daljnjem tekstu PLAN) određuje se nabava, roba, radova i usluga za koje su planirana sredstva i čija ukupna procijenjema vrijednost po proračunskim stavkama čini iznos jednak ili veći od 20.000,00 kuna, a manji od 70.00.000,00 kn.

Članak 2.

Vinodolska općina provodit će postupak male nabave roba, radova i usluga iz točke 1. ovog Plana za nabave vrijednosti do 70.000,00 kuna primjenjivati postupak izravnog ugovaranja, a tek izuzetno u posebnim slučajevima kod nabave roba i usluga do iznosa 20.000,00 kuna izvršiti putem narudžbenice.

Članak 3.

Tijekom 2012.godine Vinodolska općina će pristupiti maloj nabavi slijedećih roba, radova i usluga:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

Članak 4.

Pregovarački postupak i izravna pogodba može se provesti s jednim ili više gospodarskih subjekata u kojem slučaju Načelnik donosi poseban zaključak ili zaključuje ugovor o bagatelnoj nabavi.

Članak 5.

Administrativne poslove za provođenje postupka malih nabava-BN-a, provodit će Jedinstveni upravni odjel, odnosno odgovarajuća služba (Odsjek) unutar Upravnog odjela čiji djelokrug rada obuhvaća nabave iz članka 3. ovog Plana.

Članak 6.

O provedbi postupka male nabave-BN-e, u Odsjeku za proračun i financije Upravnog odjela vodit će se evidencije postupka male nabave i sklopljenih ugovora o malim nabavama, na propisanom Obrascu E-MN-BN.

Članak 7.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-13-1

Bribir, 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

Plan malih nabava, bagatelne nabave proc  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr