SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

15.

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97 i 110/97), članka 48. Statuta Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09) Općinsko vijeće Vinodolske općine na 15. sjednici održanoj 19. prosinca 2011.godine, u nastavku sjednice održane 21. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni ODLUKE O MJERILIMA za
osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja
i naobrazbe na području Vinodolske općine
za 2012. godinu

Članak 1.

O Odluci o mjerilima za osiguranje sredstava za djelatnost predškolskog odgoja i naobrazbe na području Općine Vinodolske za 2007. godine, donijeta na 10. Sjednici Općinskog vijeća od 11. prosinca 2006. godine, članak 4. Odluke glede visine participacije se mijenja i isti glasi:

 

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta ***

 

 

 

U članku 8. Odluke o mjerilima mijenjaju se kriteriji učešća roditelja u troškovima Programa tako da se definiraju slijedeće olakšice:

- 50% za dijete invalida Domovinskog rata

- 25% za drugo dijete istog roditelja u vrtiću

- 50% za treće i svako daljnje dijete istog roditelja u vrtiću

- 25% za dijete samohranog roditelja

- 50% za bolest djeteta ili godišnji odmor roditelja dulje od mjesec dana

- 25% za bolest djeteta ili godišnji odmor roditelja dulje od dva tjedna u tekućem mjesecu

- 60 za odsustvo dva uzastopna mjeseca po potrebi roditelja (ovo pravo se može koristiti samo jednom tijekom kalendarske godine).

Visinu participacije određuje predstavničko tijelo osnivača sukladno članku 48. st. 4. zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (N.N. 10/97). Utvrđena gospodarska cijena-ekonomska cijena promjenjuje se od početka godine, a eventualna korekcija izvršit će se početkom 2013. godine.

Članak 3.

Ostale odredbe Odluke o mjerilima iz 2006./2007. godine koje nisu obuhvaćene ovim izmjenama i dopunama ostaju na snazi.

Članak 4.

Ova Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o mjerilima stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-15-1

Bribir, 19. prosinca 2011.

U nastavku 21. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

Odluka o izmjeni i dopuni ODLUKE O MJERI  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr