SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XX. - broj 2. Utorak, 31. siječnja 2012.
OPĆINA VINODOLSKA

3.

Na temelju članka 19. i 35 . Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05 i 109/07) i članka 9 a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) te članka 48.Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na 15. (petnaestoj) sjednici održanoj 19. prosinca 2011. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u oblasti kulture u
Općini Vinodolskoj za 2011. godinu

Članak 1.

GLAVA: 3. KULTURA 1.412.970,26 kn

Razdjel 3. J.U. Knjižnica i čitaonica Bribir 372.662.43 kn

Program: Programska djelatnost

kulture - ukupno 1.785.632.69 kn

Članak 2.

SVRHA PROGRAMA

Svrha posebnih programa u kulturi je uspostava svekolikog kulturnog ozračja na području Općine Vinodolske.

Članak 3.

CILJ PROGRAMA

Cilj programa je zadovoljavanje kulturnih potreba mještana naselja Općine Vinodolske.

Članak 4.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- Tekuće investiciono održavanje spomenika kulture

- Kapitalni ulaganje u spomenike kulture

- Manifestacije u oblasti kulture

- Djelatnosti udruga u kulturi

- Djelatnost drugih udruga

- Projekt kulturne baštine

- Djelatnost JAVNE USTANOVE KNJIŽNICE I ČITAONICE

Članak 5.

STRUČNE OSOBE ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

U realizaciji navedenih aktivnosti uključene su stručne osobe iz domena zaštite kulturne i spomeničke baštine na području općine kao i druge stručne osobe iz područja djelovanja pojedinih udruga i društava i ustanove.

Članak 6.

SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA

Za potrebe provođenja spomenutih aktivnosti potrebno je osigurati ukupno 1.785.632.69 kuna proračunskih sredstava Općine Vinodolske.

Članak 7.

OSOBE U OPĆINI ZADUŽENE ZA PROGRAM

Osobe zadužene za kontrolu, monitoring, izvješćivanje o realizaciji Programa su Načelnik i Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Raspored i namjenu sredstava u oblasti kulture određuje se ovim Programom a dinamiku i terminski plan utroška sredstava određuje Načelnik.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/6

Ur. broj: 2107-03/11-01-12-06-1

Bribir, 19. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica
Olga Antonić - Dukić, dr. med., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=765&mjesto=91253&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr