SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
72. Zaključak Ur.br: 2107/01-04/05-11-1
71. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Duga (dio NA 15), zajedno sa površinom infrastrukturne namjene IS (čvor Crikvenica zapad)
70. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
69. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice
43. Odluka o dodjeli socijalnih stipendija studentima/icama s prebivalištem na području grada Čabra i stipendiranju učenika srednjih škola koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe poslodavaca na području grada Čabra
42. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Čabra
41. Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2012. godinu
40. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2012. godinu
39. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Čabra za 2012. godinu
38. Proračun Grada Čabra za 2012. godinu i Projekcija Proračuna za 2013. i 2014. godinu
37. II. Izmjena i dopuna Programa izgradnje komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2011. godinu
36. Prva Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Čabra za 2011. godinu
35. III. Izmjena Proračuna Grada Čabra za 2011. godinu
187. Odluka o utvrđivanju vrijednosti parametra »a« za izračun visine mjesečne zakupnine u 2012. godini
186. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
185. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke
184. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području Grada Rijeke
183. Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke
182. Odluka o likovnoj nagradi Ivo Kalina
181. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg doma »Tić« Rijeka
180. Odluka o određivanju imena ulice na području grada Rijeke
179. Odluka o određivanju imena ulice na području grada Rijeke
178. Rješenje o imenovanju Stručnog povjerenstva za davanje koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra m/b Galeb
177. Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Moderne i suvremene umjetnosti
176. Odluka o razrješenju ravnatelja Muzeja moderne i suvremene umjetnosti
175. Odluka o davanju jamstva za dugoročno zaduživanje TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka
174. Odluka o zaduživanju Grada Rijeke za sufinanciranje Projekta IPA ŽCGO Marišćina
173. Odluka o razrješenju i imenovanju članice Školskog odbora Osnovne škole »Turnić«
172. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Rijeke
78. Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
77. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
76. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga
75. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
74. Program javnih potreba u zdravstvu u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
73. Program javnih potreba socijalne skrbi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
72. Program javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
71. Program javnih potreba u sportu u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
70. Program javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi i obrazovanju u Općini Mošćenička Draga za 2012. godinu
69. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu
68. Proračun Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu i Projekcije za 2013. i 2014. godinu
67. III. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu
66. III. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
65. III. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu
64. III. Izmjena Programa javnih potreba iz socijalne skrbi za 2011. godinu
63. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr