SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

72.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/ 93, 38/09) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011., donosi

PROGRAM
javnih potreba u kulturi u Općini Mošćenička Draga
za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Općine Mošćenička Draga za 2012. godinu utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Općinu Mošćenička Draga, a osobito:

-djelatnost i poslovi ustanove kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

-akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog životu i amaterizma u kulturi,

-investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 2.

Sredstvima iz Proračuna Općine Mošćenička Draga financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati Općina Mošćenička Draga, Turistička zajednica Općine Mošćenička Draga i udruge u kulturi koje djeluju na području Općine Mošćenička Draga.

Članak 3.

Općina Mošćenička Draga će tijekom 2012. godine financirati:

1.obnovu kulturnih dobara na području Općine
Mošćenička Draga. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.000,00 kn

2.osiguranje objekata kulture na području
Općine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 kn

-Kumičićeva kuća u Brseču, Muzejska zbirka
Mošćenice, Eko muzej Mošćenička Draga

Članak 4.

Općina Mošćenička Draga će tijekom 2012. godine sufinancirati:

1.manifestacije Općine. . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000,00 kn

-»Mošćenički pinel 2012« - 6.000,00 kn

-»Mošćenički umjetnički festivalčić 2012« - 6.000,00 kn

-»4. Smotra i regata tradicijskih barki
na jedra« - 15.000,00 kn

-»Smotra klapa« - 5.000,00 kn

-Dani Općine - 8.000,00 kn

2.tradicijske običaje - maškare. . . . . . . . . . 15.000,00 kn

3.izdavačku djelatnost - tiskanje knjiga. . 36.000,00 kn

4.djelatnosti udruga u kulturi na području
Općine Mošćenička Draga. . . . . . . . . . . . 48.000,00 kn

-»Katedra čakavskog sabora Općine Mošćenička
Draga« - 24.000,00 kn

-Pjevački zbor »Sv. Andrija« - 12.000,00 kn

-Pjevački zbor »Brseč« - 12.000,00 kn

5.Gradsku knjižnicu i čitaonicu Opatija - obavljanje
knjižnične djelatnostina području Općine
Mošćenička Draga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000,00 kn

-redovna djelatnost - 76.000,00 kn

-nabava knjižnične građe - 20.000,00 kn

Članak 5.

Općina Mošćenička Draga će u 2012. godini dodijeliti 10.000,00 kn kapitalnih donacija za kulturne potrebe.

Članak 6.

Raspored sredstava iz članka 5. ovog Programa vršit će se temeljem ugovora i odluka Općinskog načelnika.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 612-01/11-01/07

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr