SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

66.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09 i 49/11, 84/11, 90/11) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine PGŽ« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donosi

III. IZMJENU PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Tablica u članku 1. Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Mošćenička Draga za 2011. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 56/2010) mijena se i glasi:

Članak 2.

Sredstva za radove iz članka 1. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Mošćenička Draga, i to iz izvora:

-komunalne naknade - 431 kn 800.000,00

-boravišne pristojbe - 434 kn 25.000,00

-općih prihoda i primitaka - 110 kn 15.000,00

-ostalih izvornih prihoda - 120 kn 127.500,00

-prenesena sredstva - 910 kn 14.300,42

Članak 3.

Ova III. Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/50

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=66
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr