SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

71.

Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. u svezi članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/ 05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 76. stavka 4. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06, 150/08, 124/10) i članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 30/09), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011., donosi

PROGRAM
javnih potreba u športu u Općini Mošćenička
Draga za 2012. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u športu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Mošćenička Draga, a u svezi s:

1.poticanjem i promicanjem športa,

2.provođenjem športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,

3.djelovanjem udruga športa,

4.športskom pripremom, domaćim i međunarodnim natjecanjima i turnirima,

5.športsko-rekreacijskim aktivnostima građana,

6.održavanje športskih građevina značajnih za Općinu.

Članak 2.

Poslovi, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa provode se kroz rad športskih klubova i njihovih udruga.

Članak 3.

Za poslove, djelatnosti i aktivnosti iz članka 1. ovog Programa Općina Mošćenička Draga u Proračunu za 2012. godinu osigurava sredstva koja će se kao tekuće donacije rasporediti za sljedeće aktivnosti:

1.NK »Draga« - za redovnu djelatnost i
natjecateljske aktivnosti. . . . . . . . . . . . . 156.000,00 kn

2.Jedriličarski klub »Orion« - za redovnu
djelatnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.000,00 kn

3.Boćarski klub »Draga« - za redovnu
djelatnost i natjecateljske aktivnosti. . . . 15.000,00 kn

4.ostalim športskim klubovima i udrugama
- za redovnu djelatnost inatjecateljske
aktivnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000,00 kn

5.športske manifestacije.. . . . . . . . . . . . . . . . 7.000,00 kn

Članak 4.

Korisnici financijskih sredstava iz članka 3. ovog Programa dužni su općinskom načelniku dostaviti izvještaj o utrošenim sredstvima dva puta godišnje.

Općina Mošćenička Draga zadržava pravo uvida u financijsku dokumentaciju korisnika.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2012. godine.

Klasa: 620-01/11-01/01

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl.ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=71
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr