SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
OPĆINA MOŠĆENIČKA DRAGA

64.

Na temelju članka 32. Statuta Općine Mošćenička Draga (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 i 30/09), a sukladno članku 14. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 57/11), Općinsko vijeće Općine Mošćenička Draga na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donosi

III. IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz socijalne skrbi («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 56/2010) članak 3. mijenja se i glasi:

Sredstva u ukupnom iznosu od 128.500,00 kuna, raspoređuju se za:

-pomoć za podmirenje troškova stanovanja kn 3.700,00

-besplatni boravak u dječjem vrtiću kn 6.800,00

-besplatna marenda učenika osnovne škole kn 4.000,00

-subvencija troškova za pomoć i njegu u
kući kn 5.000,00

-pomoć za podmirenje troškova ogrjeva kn 3.000,00

-pomoć za novorođeno dijete kn 40.000,00

-pomoć za djecu s teškoćama u razvoju kn 2.000,00

-pomoć hendikepiranim osobama kn 10.000,00

-pomoć za kupnju školskih udžbenika

-osnovna škola kn 2.000,00

-jednokratne pomoći u novcu i naravi kn 6.000,00

-pomoć za nabavu opreme za osobe s
invaliditetomi osobe s teškoćama u razvoju i
nabavu lijekova kn 1.000,00

-putne karte branitelji kn 3.100,00

-putne karte osobama s invaliditetom i

dobrovoljnim darivateljima krvi kn 4.000,00

-sufinanciranje smještaja osoba u ustanove kn 6.000,00

-sufinanciranje razlike u cijeni vodne usluge kn 1.000,00

-troškovi sahrana - depozitorij kn 900,00

-pomoć Udrugama koje skrbe o invalidnim kn 4.000,00

i onemoćalim osobama (Društvo distrofičara,

Društvo multiple skleroze, Udruga slijepih,

Udruga invalida rada, i dr.)

-Gradski crveni križ Opatija kn 26.000,00

Članak 2.

Ova III. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/11-01/48

Ur.broj: 2156/03-11-1

Mošćenička Draga, 22. prosinca 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA

Predsjednik
Nedjeljko Dražul, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51417&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr