SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 49. Subota, 24. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA

185.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 48. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09 i 11/10), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2011. godine, donijelo je

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

1. Grad Rijeka će prodati nekretnine približne površine 3.250 m2, u naravi građevinsko zemljište u vlasništvu Grada Rijeke označeno kao (dio) k.č. broj 1990/9 i k.č.broj 1990/10 obje upisane u z.k. ul. 3217 k.o. Srdoči, radi izgradnje višeobiteljskih stambenih građevina u Marčeljevoj Dragi, sukladno odredbama Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 7/07), za kupoprodajnu cijenu u iznosu od 1.651,00 kn/m2.

2. Najpovoljnijim ponuditeljem za kupoprodaju nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 29. listopada 2011. godine, utvrđuje se trgovačko društvo VIKING d.o.o. Rijeka, Tina Ujevića 26.

3. Na temelju ove Odluke Gradonačelnik Grada Rijeke, sklopit će, u ime Grada Rijeke kao prodavatelja, Predugovor o kupoprodaji nekretnina sa trgovačkim društvom VIKING d.o.o. Rijeka, Tina Ujevića 26, kao kupcem.

4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/207

Ur. broj: 2170-01-16-00-11-2

Rijeka, 21. prosinca 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=759&mjesto=51000&odluka=185
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr