SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 42. Subota, 10. prosinca 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
32. Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine
80. Odluka Ur. broj: 2213/01-01-11-4
149. Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke
32. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
31. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
30. Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
29. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena
28. Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kostrena
27. Odluka o dodjeli Zahvalnice
26. Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Kostrena za 2011. godinu
25. Odluka o davanju u vlasništvo Ivančević Đurđici rođ. Škoda iz Kastva, Ćikovići 71 k.č. broj 211/18 od 1001 m2 u radnoj zoni Šoići - poslovna namjena K-3
24. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Kostrena za 2012. godinu
23. Proračun Općine Kostrena za razdoblje 2012. - 2014. godine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr