SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 42. Subota, 10. prosinca 2011.
GRAD RIJEKA
Moscenicka_draga-001

149.

Na temelju članka 4. stavka 3. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09 i 11/10) i članka 10. i 11. Odluke o grbu i zastavi Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 6/98, 24/98 i 29/09) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je 6. prosinca 2011. godine

ODLUKU
o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Rijeke

Članak 1.

Autoklubu »RI autosport« iz Rijeke, Kurirski put 24 odobrava se uporaba grba Grada Rijeke na naslovnici specijaliziranog web portala pod imenom »RI AUTOSPORT« (www.riautosport.hr)

Članak 2.

Uporaba grba Grada Rijeke, u smislu članka 1. ove Odluke, odobrava se na neograničeno vrijeme, bez naknade.

Autoklub iz članka 1. ove Odluke smije uporabiti grb Grada Rijeke isključivo u svrhu utvrđenu ovom Odlukom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 023-01/11-04/78-64

Ur. broj: 2170/01-15-00-11-1

Rijeka, 6. prosinca 2011.

GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=752&mjesto=51000&odluka=149
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr