SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 42. Subota, 10. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

30.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine PGŽ« broj 26/09), Općinsko vijeće Općine Kostrena na sjednici održanoj 29. studenoga 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o 2. Izmjenama i dopunama
Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2011. godinu

Članak 1.

U Programu Izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, (»Službene novine PGŽ« broj 54/10 i 22/11), mijenja se članak 2. i glasi:

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa je sljedeći:

- prihod od komunalnog doprinosa 4.997.815,00 kuna

Ukupno: 4.997.815,00 kuna

(slovima: četiri milijuna dvjesto devedeset sedam tisuća osamsto petnaest kuna)

Ta se sredstva raspoređuju za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Mijenja se članak 3. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu i glasi:

Članak 3.

Ovim Programom utvrđuje se popis građevina s procjenom troškova njihove gradnje

\

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-48

Kostrena, 29. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

Odluka o 2. Izmjenama i dopunama Program  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=752&mjesto=51221&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr