SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 42. Subota, 10. prosinca 2011.
OPĆINA KOSTRENA
Moscenicka_draga-001

32.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09) i članka 30. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 29. studenoga 2011. godine, donijelo je

REBALANS PLANA
gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini

Članak 1.

Ovim se Rebalansom plana gradnje komunalnih vodnih građevina Općine Kostrena u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Rebalans) utvrđuje izmijenjen i dopunjen godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina i izvori financiranja.

Članak 2.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina u ukupnom procijenjenom iznosu od 47.554.500,00 kn.

Članak 3.

U 2011. godini financirat će se rebalansom gradnja komunalnih vodnih građevina od zajedničkog interesa suvlasnika isporučitelja javne usluge vodoopskrbe i odvodnje, Komunalnog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj), kako slijedi:

 

 

*** tablica se nalazi na kraju dokumenta***

 

 

 

 

Gradnja komunalnih vodnih građevina iz stavka 1. ovoga članka financirat će se iz izvora i u iznosima, kako slijedi:

. 2.644.000,00 kn iz naknade za razvoj za Općinu Kostrena

. 617.000,00 kn iz sredstava proračuna Općine Kostrena

. 1.333.000,00 kn iz sredstava Hrvatskih voda.

Članak 5.

Ovaj Rebalans plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/11-01/4

Ur. broj: 2170-07-01-11-51

Kostrena, 29. studenoga 2011.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednica

Ankica Lörinc, prof., v. r.

 

Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=752&mjesto=51221&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr