SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
37. Odluka o predlaganju člana Nadzornog odbora trgovačkog društva GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o.
36. Odluka o drugoj Izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
45. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
44. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« Krk
43. Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Krk
42. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
41. Odluka o I. Izmjeni Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
40. Odluka o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
39. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2011. godini
38. Odluka o izmjeni Sporazuma o sufinanciranju Programa razvoja vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009. - 2012. godine
37. Odluka o Izmjeni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 25 - kamp Glavotok (T3)
36. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela »Mali Kankul« u gradu Krku
35. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Krka za razdoblje 2011.-2013. godine
34. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Projekcije Proračuna Grada Krka za 2012.-2013. godinu
33. Odluka o I. Izmjeni Proračuna Grada Krka za 2011. godinu
32. Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku
34. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2011. godinu
54. Odluka Ur. broj: 2112/03-01-11-09
53. Odluka Ur. broj: 2112/03-01-11-07
52. Odluka o suglasnosti na tekst Društvenog ugovora »Energana Fužine d.o.o. za obavljanje eneregetskih djelatnosti«
51. Odluka o naknadi za razvoj
50. II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Fužine za 2011. godinu
50. Rebalans Plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2011. godini
49. Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - popravci na području Općine Klana temeljem Ugovora
48. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2011. godinu
47. Prve Izmjene i dopune Godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture i uređenog građevinskog zemljišta u 2011. godini
46. III. Izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini
45. Prve Izmjene Programa javnih potreba u području predškolskog odgoja u 2011. godini
44. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u obrazovanju i kulturi za 2011. godinu
43. Prve Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i primarnoj zdravstvenoj zaštiti Općine Lovran za 2011. godinu
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lovran za 2011. godinu
41. Treće Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Lovran za razdoblje 2011. - 2013. godine
40. Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Lovran za 2011. i Projekcije za 2012. i 2013. godinu
41. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2011. godinu
40. Druge Izmjene Programa javnih potreba u prosvjeti, kulturi, informiranju i sportu za 2011. godinu
39. II. Izmjene i dopune Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2011. godinu
38. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
37. II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
36. Druge Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Omišalj za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu
35. Druge Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2011. godinu i Projekcija za 2012. i 2013. godinu
50. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
49. Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Punat
30. Odluka o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Općine Ravna Gora
29. Zaključak o donošenju Plana zaštite i spašavanja za Općinu Ravna Gora
28. Odluka o naknadi za razvoj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr