SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XIX. - broj 39. Petak, 25. studenog 2011.
GRAD DELNICE
Moscenicka_draga-001

37.

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (»Narodne novine« broj 26/11), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 129/08 i 36/09), članka 38. Statuta Grada Delnica (»Službene novine PGŽ« broj 28/09 i 41/09) i članka 5. stavka 6. Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Delnice ima dionice ili udjele u vlasništvu kapitalu društva (»Službene novine PGŽ« broj 23/11), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

ODLUKU
o predlaganju člana Nadzornog odbora
trgovačkog društva
GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o.

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva u kojem grad Delnice ima dionice ili udjele u vlasništvu (kapitalu društva), GORANSKI SPORTSKI CENTAR d.o.o. iz Delnica, Školska 24, za cijeli četverogodišnji mandat,

predlaže se

Davorin Klobučar iz Broda na Kupi, Zamost Brodski.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/11-01/03

Ur. broj: 2112-01-04-04/01-11-16

Delnice, 23. studenoga 2011.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Mladen Mauhar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=749&mjesto=51300&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr